Vil fulldigitalisere forvaltningen

Publisert: 11.04.12

– innholdet kan være utdatert

Han varslet at den neste store reformen for regjeringen er fulldigitaliseringen av offentlig sektor.

Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kommunikasjon med forvaltningen. Egnede tjenester skal tilbys digitalt og skal være den normale måten å kommunisere med forvaltningen på. Innbyggerne må aktivt velge papirbaserte løsninger hvis de foretrekker det.

– Vi skal bruke informasjonsteknologi for å gjøre offentlige tjenester bedre, enklere og mer effektive. Vi vil møte folk og næringsliv der de er, når de ønsker. Med en digitalisert forvaltning vil vi effektivisere måten det offentlige jobber på og frigjøre ressurser til de store velferdsoppgavene, sa statsminister Jens Stoltenberg under presentasjonen av regjeringens nye digitaliseringsprogram i dag.

Arbeidet begynner med tre viktige tiltak: Endre forvaltningsloven og gå gjennom lover og forskrifter for å fjerne hindre mot digitalisering av forvaltningen, etablering av en sikker, digital postkasse slik at alle innbyggere og bedrifter skal få all digital post fra forvaltningen på ett sted, og et anbud på elektronisk identifikasjon på høyt sikkerhetsnivå. Det blir også en felles ordning for kontaktinformasjon og reservasjon mot digital post. Mange tjenester er allerede digitalisert, men potensialet er fremdeles stort.

Les mer på regjeringen.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.