Vil bytte lønn mot velferd

Publisert: 25.10.11

– innholdet kan være utdatert

Klassekampen har i dag et intervju med Jan Olav Andersen i forbindelse med at forbundet i dag åpner Landstariffkonferansen for Landsoverenskomsten for Elektrofag.

Stiller velferdskrav

Andersen innleder i dag på tariffkonferanse for El og IT Forbundet i Trondheim. Der vil han ta til orde for at fagbevegelsen må kreve å få noe igjen fra myndighetene, om de skal ta ut lave lønnstillegg.

– Om moderasjon bare fører til økte eierinntekter er det et feilaktig virkemiddel. Jeg kan ikke se at situasjonen i norsk økonomi tilsier at fagbevegelsen må gå defensivt inn i lønnsoppgjøret, men en offensiv posisjon trenger ikke være høye lønnskrav, sier han til Klassekampen.

Han peker på flere ulike tiltak som kan stilles som alternative krav fra fagbevegelsen.

* Økt nivå på arbeidsløshetstrygden, for å sikre kjøpekraften til de som mister jobben.

* Tiltak mot sosial dumping og tiltak mot økt vikarbruk, for å sikre et robust arbeidsliv.

* Skattegrep som sikrer at lav lønnsvekst ikke går til eierutbytte, men heller bedrer offentlig forbruk.

– Et minstekrav vil være at regjeringen stanser endringene i permitteringsreglene som de varslet i statsbudsjettet, sier Andersen.

Solidaritetsoppgjør?

Under Fellesforbundets landsmøte tok statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til orde for et «solidaritetsoppgjør» til våren. Tanken er at fagbevegelsen gjennom å sikre et moderat lønnsoppgjør, kan sikre at konkurranseutsatt industri ikke bukker under.

Nå tar sterke krefter i LO til orde for å gi ordet «solidaritetsoppgjør» mer innhold.

– Det første spørsmålet man må stille, er solidaritet med hvem? Hvis utgangspunktet er moderasjon i solidaritet med de som kan bli arbeidsløse, så kan vi gjerne være med på det. Men da må vi kombinere det med grep for de arbeidsløse, og for å sikre fundamentet for velferdsstaten, sier forhandlingsleder i El og IT Forbundet, Jan Olav Andersen, til Klassekampen.

Les hele artikkelen på Klassekampen.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.