– Vi trenger løsninger for å jevne ut strømforbruket

Publisert: 07.02.20

Vi trenger løsninger for å jevne ut strømforbruket

EL og IT forbundet er positive til NVEs forslag til omlegging av nettleien.

– Vi vil støtte gode løsninger for utjevning av strømforbruket i Norge, og er i så måte positive til forslaget fra NVE. Samtidig trenger vi å sette oss nærmere inn i hva forslaget innebærer og hvilke konsekvenser det har, sier forbundsleder i EL og IT, Jan Olav Andersen.

I dag varierer strømbruken i Norge mye avhengig av hvilken tid det er på døgnet. Eksempelvis bruker vi mer strøm på ettermiddagen og kvelden, til å lage mat og vaske klær m.m, enn på natten. Nettet som frakter strømmen må være dimensjonert for å kunne frakte strømmen som brukes i de periodene vi bruker mest strøm. Enkelt forklart handler NVEs forslag om å gi insentiver til å fordele strømbruken bedre utover døgnet. Det innebærer at det vil koste mer å bruke strøm når belastningen på strømnettet er høy, og det vil koste mindre når belastningen er lav.

– Halvparten av energibruken i Norge er fossil. Denne må erstattes med fornybar kraft. Elektrisering er det viktigste klimatiltaket av alle, og vi forventer derfor å bruke vesentlig mer strøm i framtiden. Klarer vi å legge til rette for at denne økningen fordeles utover en større del av døgnet, unngår vi unødvendige investeringer i strømnettet, som syvende og sist også belastes forbruker, sier Andersen.

– Skal vi få forbrukerne og samfunnet ellers til å fordele strømbruken bedre, kreves det tekniske løsninger og systemer som gjør det mulig å orientere seg og fatte de riktige valgen, avslutter forbundslederen.    

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.