Vi minner om: Jobb med Energi 2013

Publisert: 15.10.13

– innholdet kan være utdatert

Jobb med energi er en arena for erfaringsutveksling og læring hvor formålet er å øke kvaliteten på gjennomføringen av læretiden i bedrift. Samlingene er en kombinasjon av innledende foredrag, gruppeoppgaver og diskusjon. Tilbakemeldingene fra tidligere år er svært gode.

Hvem er det for?

Samlingene er relevante for alle som jobber med, eller har ansvar for opplæring i lærebedrifter, eksempelvis faglige ledere, montører som har med lærlinger, daglig leder, tillitsvalgt eller ansatte ved opplæringskontor som har energifag.

I år henstiller vi særlig bedriftene til å sende de av sine ansatte som er prøvenemndsmedlemmer.

Kostnader ved konferansene (skal) dekkes av energibedriftene og vi oppfordrer spesielt tillitsvalgte, ungdom/lærlingetillitsvalgte og andre med ansvar for opplæringen i bedriftene, til å melde seg på.

Årets tema

På årets konferanser ser vi nærmere på læreplanmålene for Vg1 og Vg2, samt fagopplæringen som et helhetlig løp på 4 1/2 år, der samarbeid mellom skole, bedrift, opplæringskontor og fylkeskommune er viktig for å lykkes.

Videre ser vi på kompetanseheving av erfarne montører og hvordan fagarbeidere kan skoleres for å bli gode instruktører. I tillegg blir det nyheter innen fagopplæring og anledning til å treffe andre som engasjerer seg for fagopplæringen innen energibransjen.

Link til påmelding:

Gardermoen, tirsdag 26. november
http://www.energinorge.no/ledelse-og-hr/jobb-med-energi-gardermoen-article9957-257.html

Værnes, tirsdag 3. desember
http://www.energinorge.no/ledelse-og-hr/jobb-med-energi-vaernes-article9958-257.html

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.