– Vi mangler 16 500 kr!

- innholdet kan være utdatert

I mars 2013 inngikk forbundet og Norsk Folkehjelp en toårig samarbeidsavtale om støtte til prosjekter i Honduras. Avtalen innebar blant annet oppnevning av Honduras-ambassadører, som har hatt ansvar for å fortelle om landet, sine opplevelser og den nye kunnskapen de fikk etter en studietur til landet. 
Forbundsstyret oppnevnte disse ambassadørene: avdelingsleder Jan Olav Andersen, Ove Toska, Terje Aaberg, Rolf Bersås, Venke Heimdal og Siv Aina Thorbjørnsen.
En annen del av avtalen er at organisasjonen skal samle inn 100 000 kroner innen 31. desember 2014. Det er 1,5 måned igjen for å klare det.
Flere klubber, fagforeninger og distrikt har bidratt til at målet nærmer seg. 
– Jeg håper at hele organisasjonen kommer i julestemning og yter noen kroner for den siste potten på 16 500 kroner, sier forbundsleder Felix.
For dem som vil og kan bidra, bruk innsamlingssiden til Norsk Folkehjelp.
Oversikt over organisasjonens givere: Les mer om samarbeidet, om Honduras, om ambassadørenes studietur mm.