– Vi må jobbe sammen!

- innholdet kan være utdatert

Regjeringspartiene, med støtte av KrF og Venstre, skal myke opp arbeidsmiljøloven. Det blir mer ”fleksibel” arbeidstid, lengre arbeidsdager, turnusordningene skal endres, mer midlertidige stillinger og lovbestemt rett til overtid blir borte.
– Det er en klar svekkelse av arbeidstakeres situasjon. Det betyr for eksempel at flere kommer til å arbeide utenom åpningstidene til skoler og barnehage. Vi får flere arbeidstakere som får et liv hvor de sitter og venter på oppringing fra arbeidsgiver for å bli beordret på jobb, påpekte Holmås.

Bekymret for svake grupper


Holmås uttrykte tydelig bekymring for svake grupper, som sosialhjelpsmottakere, enslige forsørgere og uføretrygdede.
– Regjeringen skal fjerne overgangsstønaden for enslige forsørgere. Overgangsstønad har bidratt til at disse forsørgerne har skaffet seg jobb og utdanning. Det har vært en ordning med suksess, sa Holmås

Spare milliarder på uføretrygdede


Uføretrygd skal bli levealdersjustert, slik pensjonssystemet fungerer. Men, i motsetning til arbeidstakere som kan arbeide for å forbedre inntekten, kan ikke uføretrygdede gjøre det samme.
– Regjeringen skal spare 6 milliarder kroner på dette grepet, det blir en dramatisk inntektsreduksjon! Og dette gjelder alle innbyggere, ingen vet når man blir uføretrygdet. Dette er forslag vi må kjempe mot, understreket Holmås.

Satser fornybart


Han kom også med positive forslag fra den blåblå regjeringen; ROT-fradrag for energiøkonomisering, grønne sertifikater og energieksport/kabling.

Kan bli privatisert


– Det som ikke er så bra er at regjeringen vil åpne for privatisering av kablingen/nettet, sa Holmås.

Samfunnsprosjekt med fagbevegelsen


Stortingsrepresentanten, som har fått plass i stortingets energi- og miljøkomité, kom også med sin vurdering av valgkampen og hvorfor resultatet ble som det ble.
– Vi vinner ikke valg på fryktstrategi. Vi må ha et prosjekt, en visjon. For å komme tilbake må opposisjonen, sammen med fagbevegelsen, finne en overordnet sak og jobbe sammen mot neste stortingsvalg.  Det var et sterkt signal fra velgerne, men vi skal reise oss.