Vervekonkurranse i IKT-sektoren!

- innholdet kan være utdatert

Førstepremien er reise eller kjøp i valgfri butikk for 10 000 kroner! Andrepremien er likedan, men på 3 000 kr. I tillegg trekkes det ukentlig ut en person som mottar en oppmerksomhet for sin innsats.

– Vi vet at det er et stort potensial i IKT-bedrifter i Oslo og Akershus. Gjennom denne konkurransen ønsker vi å kickstarte vervelysten hos våre medlemmer. Vi har gode premier for å få med så mange som mulig, sier prosjektsekretær Geir Aasen.

Lik vinnersjanseReglene gjør at alle kan delta og alle har en sjanse til å vinne, uavhengig av potensialet og størrelse på bedriften.

– Deltakerklubbene og deltakerbedriftene får poeng basert på antall nye medlemmer, prosentvis økning i antall nye medlemmer og ny organisasjonsgrad i prosent. Dermed kan både de minste og de største klubbene konkurrere om den gjeveste premien på like vilkår, forklarer Aasen.

Alle kan deltaDeltakere må ikke være i en organisert klubb eller ha tariffavtale på arbeidsplassen for å kunne delta. Vervekonkurransen er åpen for alle som jobber i IKT-bransjen i Oslo og Akershus, men krever påmelding.

– Alle som melder seg på konkurransen får tilbud om å sende sine verveansvarlige på vervekurs. Her gis det også informasjon om konkurransen. Det er kun via økning i antall medlemmer at man får mulighet til god innflytelse på arbeidsplassen, så verving må være høyt prioritert hos klubber og fagforeninger. Ofte så handler det bare å spørre om man vil være med, sier Aasen.

Påmelding for deltakelseIKT-bedrifter/klubber/interesserte kan melde seg på konkurransen via denne linken: https://goo.gl/forms/9m0KI0codjjkfdp82

Frist for påmelding er onsdag 5. oktober 2016.VerveskjemaDen du har vervet fyller selv ut innmeldingsskjemaet. NB! Den som verver må huske på å skrive inn seg selv som verver, med navn og telefonnummer. Skjema finnes her.