Vervekonkurranse i IKT-sektoren!

Publisert: 16.09.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Førstepremien er reise eller kjøp i valgfri butikk for 10 000 kroner! Andrepremien er likedan, men på 3 000 kr. I tillegg trekkes det ukentlig ut en person som mottar en oppmerksomhet for sin innsats.

– Vi vet at det er et stort potensial i IKT-bedrifter i Oslo og Akershus. Gjennom denne konkurransen ønsker vi å kickstarte vervelysten hos våre medlemmer. Vi har gode premier for å få med så mange som mulig, sier prosjektsekretær Geir Aasen.

Lik vinnersjanse

Reglene gjør at alle kan delta og alle har en sjanse til å vinne, uavhengig av potensialet og størrelse på bedriften.

– Deltakerklubbene og deltakerbedriftene får poeng basert på antall nye medlemmer, prosentvis økning i antall nye medlemmer og ny organisasjonsgrad i prosent. Dermed kan både de minste og de største klubbene konkurrere om den gjeveste premien på like vilkår, forklarer Aasen.

Alle kan delta

Deltakere må ikke være i en organisert klubb eller ha tariffavtale på arbeidsplassen for å kunne delta. Vervekonkurransen er åpen for alle som jobber i IKT-bransjen i Oslo og Akershus, men krever påmelding.

– Alle som melder seg på konkurransen får tilbud om å sende sine verveansvarlige på vervekurs. Her gis det også informasjon om konkurransen. Det er kun via økning i antall medlemmer at man får mulighet til god innflytelse på arbeidsplassen, så verving må være høyt prioritert hos klubber og fagforeninger. Ofte så handler det bare å spørre om man vil være med, sier Aasen.

Påmelding for deltakelse

IKT-bedrifter/klubber/interesserte kan melde seg på konkurransen via denne linken: https://goo.gl/forms/9m0KI0codjjkfdp82

Frist for påmelding er onsdag 5. oktober 2016.

Verveskjema

Den du har vervet fyller selv ut innmeldingsskjemaet. NB! Den som verver må huske på å skrive inn seg selv som verver, med navn og telefonnummer. Skjema finnes her.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.