Vervedag 1. september

- innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundets landsmøtets vedtok i 2006 å avsette en hel dag knyttet til verveaktiviteter hvert år.  Alle forbundets tillitsvalgte skal bruke dagen på å verve nye medlemmer.
Under EL & IT Forbundets vervekonferanse i Drammen i juni i år ble det orientert om at vervedagen i 2010 er fastsatt til 1. september.

Forbundskontoret tar oppdrag


Som tidligere år vil forbundssekretærer og forbundsledelsen stille seg til disposisjon for de ulike aktiviteter distriktene legger opp til i forbindelse med vervedagen.

Profileringsmateriell


I løpet av få dager sendes det ut til organisasjonene diverse profileringsmateriell til bruk på den aktuelle vervedagen. Sendingen kommer fra forbundets leverandør (IDÉ AS) av nevnte profileringsmateriell.
 
Det er ikke produsert spesielle brosjyrer eller annet materiell i papirformat. Eksisterende brosjyrer, foldere eller annet lokalt produsert materiell kan benyttes.