Vervedag 1. september

Publisert: 12.08.10

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundets landsmøtets vedtok i 2006 å avsette en hel dag knyttet til verveaktiviteter hvert år.  Alle forbundets tillitsvalgte skal bruke dagen på å verve nye medlemmer.

Under EL & IT Forbundets vervekonferanse i Drammen i juni i år ble det orientert om at vervedagen i 2010 er fastsatt til 1. september.

Forbundskontoret tar oppdrag

Som tidligere år vil forbundssekretærer og forbundsledelsen stille seg til disposisjon for de ulike aktiviteter distriktene legger opp til i forbindelse med vervedagen.

Profileringsmateriell

I løpet av få dager sendes det ut til organisasjonene diverse profileringsmateriell til bruk på den aktuelle vervedagen. Sendingen kommer fra forbundets leverandør (IDÉ AS) av nevnte profileringsmateriell.

 

Det er ikke produsert spesielle brosjyrer eller annet materiell i papirformat. Eksisterende brosjyrer, foldere eller annet lokalt produsert materiell kan benyttes.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.