Verre for svakere grupper

- innholdet kan være utdatert

Arbeidsløse som nylig har kommet seg i jobb etter en periode som ledig, får ikke oppspart penger til ferie til året etter.
Staten sparer 1 milliarder kroner, men først fra 2016 da ordningen trer i kraft neste år, skriver FriFagbevegelse.

Kutter i sykepengene


Regjeringen vil kutte sykepengene for dem som tjener minst. Nå har ansatte som tjener minst halvparten av Folketrygdens grunnbeløp (44 185 kroner) rett til dagpenger. Regjeringen foreslår å heve dette taket til 88 370 kroner, tilsvarende hele grunnbeløpet.
Det betyr at alle som tjener under 88 370 kroner i løpet av ett år, ikke vil ha rett til sykepenger gjennom Folketrygden. Dette vil ramme mange deltidsansatte – og trolig flest kvinner.

Like mange tiltaksplasser


Regjeringen legger opp til like mange tiltaksplasser i 2015 som i år. Det blir etablert et nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Bergen.

Tiltak mot useriøse


Regjeringen skjerper innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping gjennom Arbeidstilsynet.
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2015 å gi 25 millioner kroner til samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten for å styrke arbeidet mot useriøse aktører. Samtidig styrkes Arbeidstilsynet med 19,5 millioner kroner til utvikling og modernisering av IKT.