Verre for svakere grupper

Publisert: 08.10.14

– innholdet kan være utdatert

Arbeidsløse som nylig har kommet seg i jobb etter en periode som ledig, får ikke oppspart penger til ferie til året etter.

Staten sparer 1 milliarder kroner, men først fra 2016 da ordningen trer i kraft neste år, skriver FriFagbevegelse.

Kutter i sykepengene

Regjeringen vil kutte sykepengene for dem som tjener minst. Nå har ansatte som tjener minst halvparten av Folketrygdens grunnbeløp (44 185 kroner) rett til dagpenger. Regjeringen foreslår å heve dette taket til 88 370 kroner, tilsvarende hele grunnbeløpet.

Det betyr at alle som tjener under 88 370 kroner i løpet av ett år, ikke vil ha rett til sykepenger gjennom Folketrygden. Dette vil ramme mange deltidsansatte – og trolig flest kvinner.

Like mange tiltaksplasser

Regjeringen legger opp til like mange tiltaksplasser i 2015 som i år. Det blir etablert et nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Bergen.

Tiltak mot useriøse

Regjeringen skjerper innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping gjennom Arbeidstilsynet.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2015 å gi 25 millioner kroner til samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten for å styrke arbeidet mot useriøse aktører. Samtidig styrkes Arbeidstilsynet med 19,5 millioner kroner til utvikling og modernisering av IKT.


Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.