Venter på lønn

- innholdet kan være utdatert

12 polske elektrikere arbeidet på prosjektet i to år for det danske selskapet KB Electrotech. Det danske selskapet hadde leid inn elektrikerne gjennom en polsk underleverandør.

Elektrikerforeninga avdekket saken


Elektroarbeidernes Fagforening i EL & IT Distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane avdekket utbredt sosial dumping ved byggingen av brua. En gjennomgang av timelister for polakkene viste lønn langt under tariffen og at de samlet har rundt 2,5 millioner kroner til gode i lønn.
– At de som var ansatte i KB Electrotech var utsatt for grov sosial dumping er det ingen tvil om, sier organisasjonssekretær Åge Blummenfeldt i Elektroarbeidernes Fagforening til Bergens Tidende.
Den lønna, ifølge tariffen de hadde krav på, er umulig å få ut fra entreprenørene. De er konkurs og ingen av dem var omfattet av noe lønnsgarantifond.

Venter på endelig oppgjør


Elektroarbeidernes Fagforening har bedt om et møte med Statens vegvesen for å finne en løsning på utbetalinger til polakkene.
– Konkursboet etter KB Electrotech har overtatt kontrakten på Hardangerbrua. Det gjenstår noe arbeid og oppgjøret er ikke ferdig. Boet må dokumentere at tilgodehavende kommer fram til rett vedkommende og ikke forsvinneri bobehandlingen. Vi har fokus på at tariffavtaler skal overholdes, sier prosjektleder Bente Johnsen Aase i Statens vegvesen til Bergens Tidende.

Økende problem


Forbundssekretær Jan Henrik Larsen arbeider mye med sosial dumping og han ser at dette øker, spesielt etter at forbundet mistet rettent til allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofag i 2010. Forbundet har derfor igjen søkt om allmenngjøring av overenskomsten.
Forbundet har registrert rundt 2 000 utenlandske elektrikere i Norge og ca 40 prosent av dem er polakker.
– Omfanget av sosial dumping har eksplodert etter 2010. Hardangerbrua er ikke et enkeltstående tilfelle. Det er bare unntaksvis at arbeidsinnvandrere får lønn etter lov og avtaler, sier Larsen til BT.
Han understreker at forbundet ønsker utenlandske elektrikere velkommen, men de skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som sine norske kolleger.

Krevere flere tiltak


Både LO og NHO ber regjeringen iverksette flere tiltak for å hindre enda mer utbredelse av sosial dumping. 

LO foreslår: