Veileder om kompetanse-forskriften

Publisert: 22.10.12

– innholdet kan være utdatert

Forslag til forskrift ble sendt ut på høring årsskiftet 2007/2008. Høringsfristen gikk ut våren 2008, og siden gikk prosessen i stå. Etter mye strev kom det endelig ut en forskrift, med veiledning, fra Olje- og energidepartementet (OED) 10. mars 2011.

To år med overgang

Forskriften trådte i kraft 1. juli 2011, og selskapene har fått to år på å gjøre nødvendige tilpasninger, slik at kompetansekravene må være oppfylt innen 1. juli 2013.

Følge implementeringen

En intern arbeidsgruppe har som oppgave å følge implementeringen av forskriften. Det er denne arbeidsgruppen som har utarbeidet veilederen, til hjelp for tillitsvalgte i bransjen.

Kommentarer og tolkning

I heftet går vi gjennom forskriften og kommenterer kort bestemmelsene slik vi mener de er å forstå, samtidig som vi klargjør EL & IT Forbundets posisjoner i forhold som omtales i forskriften.

Arbeidsgruppa

Gruppa består av forbundssekretær Henning Solhaug (leder) og tillitsvalgte fra bransjen; Åge Andersen, Rolf Bersås, Svein Davidsen, Johan Eikeland, Bjørn Fornes, Roger Hansen, Steinar Jørandstad, Åse Kildahl, John Lindrupsen og Geir Tore Mjønes.

Veilederen ligger på hjemmesiden under fanen tillitsvalgte.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.