Vedtok håndhevings-direktivet

- innholdet kan være utdatert

Håndhevingsdirektivet ble endelig vedtatt i mai 2014, og skal gjennomføres i medlemslandene innen to år.
Direktivet regnes som relevant for EØS-avtalen. Reglene vil dermed etter alt å dømme også bli tatt inn i norsk lovgivning.
Her kan du lese den endelige direktivteksten (direktiv 2014/67/EU).
Les mer om direktivet på arbeidslivet.no.