Vedtok håndhevings-direktivet

Publisert: 05.06.14

– innholdet kan være utdatert

Håndhevingsdirektivet ble endelig vedtatt i mai 2014, og skal gjennomføres i medlemslandene innen to år.

Direktivet regnes som relevant for EØS-avtalen. Reglene vil dermed etter alt å dømme også bli tatt inn i norsk lovgivning.

Her kan du lese den endelige direktivteksten (direktiv 2014/67/EU).

Les mer om direktivet på arbeidslivet.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.