Vedtok forbundsvist oppgjør

- innholdet kan være utdatert

Ved et forbundsvist oppgjør blir det frontfaget og Fellesforbundet som viser vei, også når det gjelder det viktige pensjonskravet. 
– Fellesforbundet har tidligere vist at det kan forhandle fram reformer gjennom et forbundsvist oppgjø og Fellesforbundet har hele LO-familien i ryggen, påpekte LO-leder Gerd Kristiansen, og viste til et enstemmig vedtak i LO-sekretariatet.

Sikre konkurranseevnen


Frontfaget ligger fast for å ta hensyn til industrien. 
– Jeg forutsetter at både regjering, Norges Bank og NHO tar sin del av ansvaret for at å sikre industriens konkurranseevne, sa LO-leder Kristiansen, som understreket at det er trange rammer ved årets oppgjør, men at lav prisstigning gir et godt utgangspunkt for å sikre LO-medlemmer kjøpekraften.
Lavlønn og likelønn er også viktige temaer ved det kommende tariffoppgjøret.
LOs tariffpolitiske uttalelse.