Varslet sympatiaksjoner for malerne

- innholdet kan være utdatert

Malerforbundet har lagt fram krav om en opplæringsplan for lærlinger, en løsning på arbeidstidsproblemetikken etter den såkalte Tyco-dommen, en utvidet beskyttelse for gravide arbeidstakere og arbeidstidsforkorting for å kunne forene arbeid og familieliv.

Alle kravene har blitt avvist av Måleriföretagen, som motkrav har angrepet bransjens lønnssystem, og spesielt akkordsystemet.

Malerforbundet er i streik og ett av medlemsfirmaene til arbeidsgiverne Måleriföretagen har drevet med streikebryteri. Arbeidsgiverorganisasjonen har ikke gjort noe for å stoppe bruddet på konfliktreglene.

El-forbundet har derfor varslet sympatiaksjoner fra 2.mai ved fem arbeidsplasser, skriver forbundet på sin nettside.

Les hele varselet.