Varslet sympatiaksjoner for malerne

Publisert: 20.04.16

– innholdet kan være utdatert

Malerforbundet har lagt fram krav om en opplæringsplan for lærlinger, en løsning på arbeidstidsproblemetikken etter den såkalte Tyco-dommen, en utvidet beskyttelse for gravide arbeidstakere og arbeidstidsforkorting for å kunne forene arbeid og familieliv.

Alle kravene har blitt avvist av Måleriföretagen, som motkrav har angrepet bransjens lønnssystem, og spesielt akkordsystemet.

Malerforbundet er i streik og ett av medlemsfirmaene til arbeidsgiverne Måleriföretagen har drevet med streikebryteri. Arbeidsgiverorganisasjonen har ikke gjort noe for å stoppe bruddet på konfliktreglene.

El-forbundet har derfor varslet sympatiaksjoner fra 2.mai ved fem arbeidsplasser, skriver forbundet på sin nettside.

Les hele varselet.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.