Varslet plassfratredelse på energiavtalen

- innholdet kan være utdatert

Varslet omfatter medlemmer, med unntak av lærlinger, i følgende selskaper:Om mekling ikke fører fram, blir det streik ved arbeidstiden start torsdag 25. september.