Varsler pensjonsoppgjør

Publisert: 10.01.13

– innholdet kan være utdatert

I dag har offentlig ansatte tjenestepensjonene innbakt i tariffavtalene. I privat sektor bestemmes tjenestepensjonene på bedriftsnivå.

LO-lederen mener den nye rapporten fra Banklovkommisjonen gjør det lettere å få til en tariffesting av tjenestepensjonene også i privat sektor.

Banklovkommisjonen

– Gjennom utredningen Banklovkommisjonen har lagt fram, har vi nå mulighet til å fremme tjenestepensjon i tariffoppgjørene igjen, sier Flåthen til Dagens Næringsliv.

Les mer om banklovkommisjonens utredning her.

Pensjonsoppgjør i 2014

Ifølge LO-lederen vil hovedtariffoppgjøret i 2014 være et naturlig tidspunkt for å sette dette spørsmålet på dagsorden igjen.

LO-lederens mål er at alle skal sikres en samlet pensjon (Folketrygd + tjenestepensjon) som tilsvarer 66 prosent av lønna, slik offentlig ansatte har i dag, skriver Dagens Næringsliv.

Les også artikkel om dette på frifagbevegelse.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.