Varsel om sympatiaksjoner i Sverige

Publisert: 13.06.13

– innholdet kan være utdatert

Svenska Elektrikerförbundet varslar mot bakgrund av ovanstående om följande sympatiåtgärd från och med den 25 juni 2013, kl. 05:00:

1.    Stridsåtgärden omfattar total arbetsnedläggelse som utförs av anställda inom Installationsavtalets tillämpningsområde på arbetsplatser enligt bifogad bilaga.

2.    Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om arbetet överlåts på annan. Arbetsskyldighet föreligger inte för montörer som inte omfattas av arbetsnedläggelsen för blockerat arbete.

Arbetsgivare som försöker kringgå ovan angivna stridsåtgärder kommer att utsättas för omfattande stridsåtgärder efter varsel. Att omfördela arbetsuppgifter betraktas som en sådan åtgärd.

Sympatiåtgärden gäller tills vidare till dess Fastighetsanställdas Förbund och SEKO Facket för Service och Kommunikation och Almega Tjänsteförbundet träffat kollektivavtal eller Svenska Elektrikerförbundet återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.

Stockholm den 12 juni 2013
Svenska Elektrikerförbundet
Ronny Wenngren, förhandlingschef

Les mer på SEFs hjemmeside.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.