Vannåret 2013: Nødvendig gode for alle

Publisert: 23.01.13

– innholdet kan være utdatert

Vann er liv, ikke bare H2O

Det er UNESCO som leder arbeidet på vegne av FN. Forskning, samarbeid om og forvaltning av vann til beste for verdens innbyggere er hovedmålene for vannåret 2013.

Det internasjonale vannårets nettside.

EU foreslår liberalisering

I EU har vann blitt en kampsak. EU-kommisjonen foreslår å ”modernisere” vannsektoren for å redusere offentlig gjeld ved å la private delta og finansiere sektoren.

Les mer om kommisjonens forslag.

Innbyggerne protesterer

Drikkevann er et offentlig gode, ikke en råvare, påpeker et borgerinitiativ i EU, opprettet for å kjempe mot kommisjonens forslag.

Det europeiske borgerinitiativet er en organisering av borgere og organisasjoner i EU som benytter retten til å hevde meninger på tvers av medlemsland og egne regjeringer. Rettigheten er nedfelt i Lisboa-traktaten for å redusere frykten for demokratisk underskudd i EU-systemet. Loven om borgerinitiativ trådte i kraft 1. april i 2012.

Det må minst være sju personer fra sju ulike EU-medlemsland som etablerer en borgerkomité. I aksjonen ”www.right2water” består komiteen i hovedsak av representanter fra fagbevegelsen i offentlig sektor, blant annet EPSU (den europeiske føderasjonen for offentlig ansatte) og PSI.

Viser til FN

Borgerinitiativet viser til FNs vannår, FNs tidligere mål om rett til rent vann


og gode sanitære forhold for verdens befolkning. Initiativet lover flere aksjoner for å få oppmerksomhet, blant annet i forbindelse med den internasjonale vanndagen 22. mars. Aksjonistene må sørge for å få en million underskrifter for å få satt saken på politisk dagsorden.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.