Aktuelt

Etter en debatt på nesten tre timer, med over 80 innlegg og en opptelling av 272 stemmer ble resultatet klart; Geir Ove Kulseth er ny forbundsleder.

Kurs og arrangementer

En oversikt over konferanser, ulike typer kurs og møter som skjer i hele landet.

15.03.23

til

19.03.23