Utviklingssamarbeid i Ungarn

- innholdet kan være utdatert

Ungarn er med sine ti millioner innbyggere ett av de største landene som ble medlem av EU i siste ”inntaksrunde”. Utviklingen av demokrati og samarbeid mellom arbeidslivets parter har i Ungarn vært nedslående de siste årene. Det nasjonale trepartsrådet ble lagt ned og erstattet med et forum uten deltakelse fra myndighetene. Det førte til store protester, både nasjonalt og internasjonalt. Det ble derfor opprettet et trepartsråd som forhandler om minstelønnssatsene og arbeidslovgivningen.
Kritiske stemmer på begge sider i rådet har stilt spørsmål ved funksjon og effektivitet av rådet, samt at det er kritikk mot at offentlig sektor ikke er representert.

LO-samarbeid


LO har et pågående prosjektsamarbeid med to av arbeidstakerorganisasjonene; National Confederation of  Hungarian Trade Unions (MSZOSZ) og Democratic League of Independent Trade Unions (LIGA). Prosjektene gjelder sosial dialog, kapasitetsbygging og HMS. Det fokuseres på opplæring for å bedre organisasjonenes effektivitet og gjennomslagskraft.

Prosjekt med energiforbundet


Også EL & IT Forbundet er deltaker i prosjektet, gjennom et samarbeid med forbundets søsterforbund EVDSZ  – Federation of Trade Union in Electric Energy Industry. Tillitsvalgte fra det ungarske forbundet har møtt representanter fra arbeidslivet og politikere for å lære om hvordan trepartssamarbeidet fungerer og hvordan et norsk forbund arbeider. Samarbeidet er spesielt rettet mot tillitsmannsopplæring, helse, miljø- og sikkerhetsopplæring, sosial dialog og hvordan ungdom kan få et anstendig arbeidsliv.

Høy ledighet blant unge


Det er ikke nok at ungdom kommer inn i arbeidslivet, de skal også ha rettigheter med gode lønns- og arbeidsvilkår. Den økonomiske situasjonen i Europa gjør dette til et meget aktuelt tema. Det er meget høy ungdomsarbeidsledighet i mange land og Ungarn har i tillegg høy inflasjon.
Prosjektet har en varighet på 18 måneder og arbeidsformen er seminar med medlemmer og tillitsvalgte i Ungarn. EL & IT Forbundet bidrar med menneskelige ressurser fra forbundskontoret og med noen av forbundets tillitsvalgte på enkelte av aktivitetene.

På vei til Ungarn


Hovedansvarlig på forbundskontoret er forbundssekretær Kai Christoffersen, og han er nå på vei til Ungarn for nye faglige seminarer med ungarske elektrikere og møter med flere av forbundene i Ungarsk LO.
Christoffersen skal blant annet holde innledning om «den politiske situasjonen i Norge etter Stortingsvalget».