Utviklingsprogram for tillitsvalgte i Staten/Spekter

- innholdet kan være utdatert

Utviklingsprogrammet for tillitsvalgte bygger på andre anerkjente utviklingsprogram, men UPT er skreddersydd for tillitsvalgtes utfordringer og hverdag.
UPT består av fire  moduler à tre dager som inneholder erfarings- og opplevelsesbasert undervisning med involveringspedagogikk og et solid teoretisk fundament.

Programmet går over fire samlinger, to samlinger i høst, 15.-17.okt. og 10- 12.des, to samlinger i 2013, 14.-16.jan og 04.-06.febr. 2013.


Påmelding sendes forbundet v/Monica Derbakk innen 1. oktober.


Alle deltakerkostnader dekkes av LO Stat.


Les mer om UPT, programmets innhold mm.