Utvalg

Leder: Kai Christoffersen

Utvalgsmedlemmer:

 • John Christian Hanssen
 • Bjørn Klaussen
 • Hanne-Lise Fahsing
 • Hilmar Arthur Olsen
 • Arild Magne Håland
 • Henrik Blomvik
 • Joakim Silkoset, ungdomsrepresentant
 • Ann-Elin Storsand, vara
 • Hjørdis Henriksen (fast utvalgssekretær)

Forbundssekretærer som tiltrer ved behov:

 • Monica Derbakk

Leder: Geir Aasen

Utvalgsmedlemmer:

 • Trine Hardy
 • Anders Staveland
 • Leif-Helge Molvik
 • Esben Smistad
 • Jens Christian Schou Knutsen
 • Peter Svendsen, ungdomsrepresentant
 • Hjørdis Henriksen (fast utvalgssekretær)

Forbundssekretærer som tiltrer ved behov:

 • Torbjørn Sundal

Leder: Monica Derbakk

Utvalgsmedlemmer:

 • Benedikte Henriksen
 • Heidi Lie
 • Kristine Wendt
 • Roger Nordland
 • Sabah Qayyum
 • Sigurd Sævareid
 • Lavrans Tjugum, ungdomsrepresentant
 • Hanna Bendiksen, vara

Forbundssekretærer som tiltrer ved behov:

 • Hjørdis Henriksen
 • Kai Christoffersen

Leder: Monica Derbakk

Utvalgsmedlemmer:

 • Øivind Wallentinsen
 • Knut Ø. Hamletsen
 • Fred Løvli
 • Remi Unnvik
 • David Coron-Andersen
 • Jonny Brodalen
 • Bjørnar Dahle
 • Kai-Otto Helmersen
 • Ørjan Pedersen, ungdomsrepresentant
 • Sandra Åbereg Kristiansen, vara

Forbundssekretærer som tiltrer ved behov:

 • Are Solli
 • Hjørdis Henriksen
 • Kai Christoffersen

Forbundets sentrale ungdomsutvalg arbeider for å rekruttere, skolere, informere, engasjere og bevisstgjøre forbundets unge medlemmer. Det sentrale ungdomsutvalget skal ved behov bistå distriktenes ungdomsutvalg.

Utvalgsmedlemmer:

 • Sandra Åberg Kristiansen, forbundets ungdomsleder
 • Nathalie Stenberg
 • Kristian Brandsrød
 • Vegard Skjervold
 • Sebastian Tøsbæk Haslund Sveen
 • Ole Martin Myhrer
 • Aina Marie Hetland Helleren
 • Peter Svendsen
 • Anne Lene Svendsen
 • Ørjan Pedersen
 • Torgeir Sandnes
 • Odd-Bjørn Osmo Nikolaisen

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.