Utsatte streikerett-avgjørelse

- innholdet kan være utdatert

På ILO-konferansen i 2012 stilte arbeidsgivergruppen spørsmålstegn ved streikeretten og om den var omfattet av konvensjon nr 87. Siden har saken gått fram og tilbake uten en avklaring. Heller ikke på styremøtet i forrige uke ble det enighet – verken om en avgjørelse eller om hvordan spørsmålet skal behandles. 
Arbeidstakergrupen ønsker at saken bør avklares gjennom en behandling av den internasjonale domstolen i Haag. Det ble ikke flertall for å sende saken til domstolen.
Arbeidsgiverne var i mot og fikk støtte fra en rekke land, særlig i Afrika og Asia land hvor streikeretten knapt eksisterer. USA , et land som ikke har godtatt så mange ILO-konvensjoner, stemte mot. Kina avsto fra å stemme, mens EU-regjeringene var for å få prøvet saken.
Konklusjonen var å utsette saken til en ny konferanse i februar neste år. Mangel av enighet kan true hele det internasjonale trepartssamarbeidet.