Utsatte streikerett-avgjørelse

Publisert: 24.11.14

– innholdet kan være utdatert

På ILO-konferansen i 2012 stilte arbeidsgivergruppen spørsmålstegn ved streikeretten og om den var omfattet av konvensjon nr 87. Siden har saken gått fram og tilbake uten en avklaring. Heller ikke på styremøtet i forrige uke ble det enighet – verken om en avgjørelse eller om hvordan spørsmålet skal behandles. 

Arbeidstakergrupen ønsker at saken bør avklares gjennom en behandling av den internasjonale domstolen i Haag. Det ble ikke flertall for å sende saken til domstolen.

Arbeidsgiverne var i mot og fikk støtte fra en rekke land, særlig i Afrika og Asia land hvor streikeretten knapt eksisterer. USA , et land som ikke har godtatt så mange ILO-konvensjoner, stemte mot. Kina avsto fra å stemme, mens EU-regjeringene var for å få prøvet saken.

Konklusjonen var å utsette saken til en ny konferanse i februar neste år. Mangel av enighet kan true hele det internasjonale trepartssamarbeidet. 

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.