Utsatte allmenngjøring

Publisert: 07.11.14

– innholdet kan være utdatert

LO og EL & IT Forbundets krav om ny allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) ble oversendt tariffnemnda i april.

Forbundet mener allmenngjøring er viktig fordi det gir tilgang på en rekke verktøy, gitt av den rødgrønne regjeringen, som man til nå ikke har kunnet bruke.

Allmenngjøring handler om å sikre like konkurransevilkår og er hovedsporet til forbundet i kampen mot sosial dumping.

Merkelig fra arbeidsgiverne

I høringssvaret til nemnda fra arbeidsgiversiden, Norsk Teknologi (NT), går arbeidsgiverne mot en allmenngjøring. NT mener kravet ikke er godt nok dokumentert. Høringssvaret står i kontrast til enigheten under årets tariffoppgjør, hvor NT, gjennom en løsning, sa seg enig i at allmenngjøring er en måte å hindre sosial dumping.

Arbeider videre

Forbundet arbeider videre med saken og å framskaffe mer dokumentasjon som underbygger behovet for en allmenngjøring.

Les mer i Nettverk/Frifagbevegelse.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.