Utsatte allmenngjøring

- innholdet kan være utdatert

LO og EL & IT Forbundets krav om ny allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) ble oversendt tariffnemnda i april.
Forbundet mener allmenngjøring er viktig fordi det gir tilgang på en rekke verktøy, gitt av den rødgrønne regjeringen, som man til nå ikke har kunnet bruke.
Allmenngjøring handler om å sikre like konkurransevilkår og er hovedsporet til forbundet i kampen mot sosial dumping.

Merkelig fra arbeidsgiverne


I høringssvaret til nemnda fra arbeidsgiversiden, Norsk Teknologi (NT), går arbeidsgiverne mot en allmenngjøring. NT mener kravet ikke er godt nok dokumentert. Høringssvaret står i kontrast til enigheten under årets tariffoppgjør, hvor NT, gjennom en løsning, sa seg enig i at allmenngjøring er en måte å hindre sosial dumping.

Arbeider videre


Forbundet arbeider videre med saken og å framskaffe mer dokumentasjon som underbygger behovet for en allmenngjøring.
Les mer i Nettverk/Frifagbevegelse.