Utredning om alderspensjon

Publisert: 21.03.13

– innholdet kan være utdatert

I underkant av 300.000 personer i privat sektor har fortsatt ytelsesbasert pensjonsordning. Det har vært spørsmål om disse ordningene om noen år må omdannes til nye typer pensjonskontrakter som ledd i tilpasningen av de private tjenestepensjonsordningene til ny folketrygd og Banklovkommisjonens forslag til nye pensjonsprodukter i privat sektor.

Banklovkommisjonen la i NOU 2012: 13 fram utkast til nye tjenestepensjonsordninger i privat sektor. Disse ordningene har egenskaper både fra innskudds- og ytelsesordninger. I NOU 2013: 3 la Banklovkommisjonen fram utkast til overgangsregler fra eksisterende ytelsesordninger til det nye produktet. I NOU 2013: 3 uttalte Banklovkommisjonen at den om ønskelig kan se på en eventuell ny form for ytelsesbasert alderspensjon tilpasset ny folketrygd. Departementet har i dag gitt Banklovkommisjonen et slikt oppdrag.

Les mer om dette på regjeringen.no.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.