Utlysing av midler

Publisert: 16.12.13

– innholdet kan være utdatert

Med bakgrunn i landsstyrets behandling av budsjett for 2014, settes det av 350 000 kroner til tillitsvalgtsopplæring for medlemsgrupper med særlige behov, etter gjeldende retningslinjer.

Dette kan være tiltak for klubber og grupper som ikke får dekket sine opplæringsbehov gjennom forbundets og distriktenes tilbud.

Søknader, frist og behandling
  • Søknaden skal inneholde beskrivelse av kompetanse behovet, utkast til program, tid og sted og med budsjett for aktiviteten.
  • Søknadsfrist til forbundet er satt til fredag 31. januar 2014.
  • Alle søknader som er kommet innen fristen blir behandlet i uke 6.
Kontaktperson

For mer informasjon og spørsmål kontakt forbundssekretær Kai Christoffersen på e-post: kai.christoffersen@elogit.no eller mobil 930 22 923.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.