Utenlandsjobb frister i EU

Publisert: 12.08.10

– innholdet kan være utdatert

Fri bevegelighet for arbeidstakerne er en av de bærende rettighetene i unionen. En undersøkelse fra Eurobarometeret tar for seg EU-innbyggernes holdninger til det å flytte utenlands for å jobbe.

De aller fleste mener et fritt arbeidsmarked er bra for EU-integrasjonen. Halvparten synes det fremmer økonomien, arbeidsmulighetene og individene. Færre synes det er godt for familielivet. 17 prosent av EU-innbyggerne ser for seg at de vil jobbe utenlands i framtiden. Andelen er høyest (54 prosent) i Danmark og lavest (fire prosent) i Italia.

Hvis EU-innbyggerne en gang mister jobben sin, er halvparten villige til å reise til et annet land eller region for å søke arbeid. Ti prosent har i en tidligere periode arbeidet utenlands. I dag bor 2,3 prosent i et annet medlemsland enn sitt egne.

Les mer om saken på Nettverk sine hjemmesider.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.