Utenlandsjobb frister i EU

- innholdet kan være utdatert

Fri bevegelighet for arbeidstakerne er en av de bærende rettighetene i unionen. En undersøkelse fra Eurobarometeret tar for seg EU-innbyggernes holdninger til det å flytte utenlands for å jobbe.
De aller fleste mener et fritt arbeidsmarked er bra for EU-integrasjonen. Halvparten synes det fremmer økonomien, arbeidsmulighetene og individene. Færre synes det er godt for familielivet. 17 prosent av EU-innbyggerne ser for seg at de vil jobbe utenlands i framtiden. Andelen er høyest (54 prosent) i Danmark og lavest (fire prosent) i Italia.
Hvis EU-innbyggerne en gang mister jobben sin, er halvparten villige til å reise til et annet land eller region for å søke arbeid. Ti prosent har i en tidligere periode arbeidet utenlands. I dag bor 2,3 prosent i et annet medlemsland enn sitt egne.
Les mer om saken på Nettverk sine hjemmesider.