Urolig over ESA-sak mot Norge

- innholdet kan være utdatert

Høyesterett konkluderte i 2013 at allmenngjøringsforskriften sto seg mot EØS-avtalen. Flere norske avtaler, blant annet innen verftsindustrien og i bygge- og renholdsbransjen, er allmenngjort etter forskriften.

NHO var misfornøyd med Høyesteretts avgjørelse og klaget saken inn for ESA (EØS-avtalens overvåkingsorgan). Det er spesielt kravet om at arbeidere som sendes til Norge for å arbeide på oppdrag skal ha reise, losji og kost dekket av arbeidsgiver, som NHO klaget inn.

– Jeg er opprørt over ESAs klage og muligheten for at ett viktig tiltak mot sosial dumping kan forsvinne. Jeg oppfordrer regjeringen til å stå opp mot ESA i kampen mot sosial dumping, sier Andersen.

De allmenngjorte avtalene har, i tillegg til verdige forhold for utenlandske arbeidere, ført til like konkurranseforhold mellom norske og utenlandske selskaper. Nå kan dette forholdet endres.

– Flere oppdrag kan havne hos utenlandske bedrifter, sier forbundsleder Andersen, som ikke ser bort fra at denne saken kan forsterke motstanden mot EØS i LO.