Urolig over ESA-sak mot Norge

Publisert: 26.10.16

– innholdet kan være utdatert

Høyesterett konkluderte i 2013 at allmenngjøringsforskriften sto seg mot EØS-avtalen. Flere norske avtaler, blant annet innen verftsindustrien og i bygge- og renholdsbransjen, er allmenngjort etter forskriften.

NHO var misfornøyd med Høyesteretts avgjørelse og klaget saken inn for ESA (EØS-avtalens overvåkingsorgan). Det er spesielt kravet om at arbeidere som sendes til Norge for å arbeide på oppdrag skal ha reise, losji og kost dekket av arbeidsgiver, som NHO klaget inn.

– Jeg er opprørt over ESAs klage og muligheten for at ett viktig tiltak mot sosial dumping kan forsvinne. Jeg oppfordrer regjeringen til å stå opp mot ESA i kampen mot sosial dumping, sier Andersen.

De allmenngjorte avtalene har, i tillegg til verdige forhold for utenlandske arbeidere, ført til like konkurranseforhold mellom norske og utenlandske selskaper. Nå kan dette forholdet endres.

– Flere oppdrag kan havne hos utenlandske bedrifter, sier forbundsleder Andersen, som ikke ser bort fra at denne saken kan forsterke motstanden mot EØS i LO.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.