Uravstemning Spekter område 9

Publisert: 26.09.16

– innholdet kan være utdatert

I år forsøker vi elektronisk uravstemning på flere avtaler i område 9. Det gjelder blant annet Geomatikk-avtalen og avtalene for Hålogaland Kraft, Broadnet og Fubi.

Når det gjelder Statnett så er størstedelen av medlemmene på elektronisk uravstemning, men vi har også pakket og sendt ut noen papirsedler der vi ikke har hatt verifiserte e-postadresser, forteller forbundssekretær Reidunn Wahl.

Stemmeseddel og informasjon om oppgjøret for Telemuseet og Relacom er produsert i papir.

– For klubber som skal gjennomføre uravstemning elektronisk for første gang, er det viktig at man på samme vis som tidligere avholder medlemsmøter, informerer og mobiliserer medlemmene, sier Wahl.

Frist for å avgi stemme er 18. oktober kl. 16:00. Fristen gjelder både medlemmer som stemmer elektronisk og medlemmer som krysser av på papir.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.