Uravstemning Spekter område 9

- innholdet kan være utdatert

I år forsøker vi elektronisk uravstemning på flere avtaler i område 9. Det gjelder blant annet Geomatikk-avtalen og avtalene for Hålogaland Kraft, Broadnet og Fubi.

Når det gjelder Statnett så er størstedelen av medlemmene på elektronisk uravstemning, men vi har også pakket og sendt ut noen papirsedler der vi ikke har hatt verifiserte e-postadresser, forteller forbundssekretær Reidunn Wahl.

Stemmeseddel og informasjon om oppgjøret for Telemuseet og Relacom er produsert i papir.

– For klubber som skal gjennomføre uravstemning elektronisk for første gang, er det viktig at man på samme vis som tidligere avholder medlemsmøter, informerer og mobiliserer medlemmene, sier Wahl.

Frist for å avgi stemme er 18. oktober kl. 16:00. Fristen gjelder både medlemmer som stemmer elektronisk og medlemmer som krysser av på papir.