Uravstemning Energiavtalen KS Bedrift

Publisert: 16.10.14

– innholdet kan være utdatert

Resultatet av meklingen var ute på uravstemning i perioden 2. oktober til 15. oktober. Selve uravstemningen ble gjennomført som en elektronisk avstemning med SMS og Web-løsning.

87,1 prosent av de stemmeberettigede stemte ja til årets resultat.
Deltakelsen var på 51 prosent.

EL & IT Forbundet vil prøve å finne ut av om en slik lav deltakelse skyldes uravstemningsformern – eller om det rett og slett er feil tid på året i forhold til nyhetenes interesse, høstferie m.m.

Forbundssekretær Bjørn Fornes uttaler på vegne av forhandlingsutvalget en tilfredshet over at løsningen fikk et solid flertall og oppfordrer nå klubbene på energiavtalen om å forberede seg på årets lokale forhandlinger som bør være gjennomført innen 1. desember.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.