Uravstemning Energiavtalen KS Bedrift

- innholdet kan være utdatert

Resultatet av meklingen var ute på uravstemning i perioden 2. oktober til 15. oktober. Selve uravstemningen ble gjennomført som en elektronisk avstemning med SMS og Web-løsning.
87,1 prosent av de stemmeberettigede stemte ja til årets resultat.
Deltakelsen var på 51 prosent.
EL & IT Forbundet vil prøve å finne ut av om en slik lav deltakelse skyldes uravstemningsformern – eller om det rett og slett er feil tid på året i forhold til nyhetenes interesse, høstferie m.m.
Forbundssekretær Bjørn Fornes uttaler på vegne av forhandlingsutvalget en tilfredshet over at løsningen fikk et solid flertall og oppfordrer nå klubbene på energiavtalen om å forberede seg på årets lokale forhandlinger som bør være gjennomført innen 1. desember.