UNI utfordrer Telenor

- innholdet kan være utdatert

Saken gjelder organisering og faglig rettigheter i Telenors teleselskap DiGI i Malaysia. Det har lenge pågått en kamp for å organisere ansatte i DiGi. Kampen resulterte i godkjenning av en fagforening og det var da trøbbelet rundt en tillitsvalgt og ett klubbmedlem startet.
Mangeårig tillitsvalgt Carina Wong ble senere suspendert og deretter avskjediget. 
I likhet med Telenors konserntillitsvalgt Per Gunnar Salomonsen, mener generalsekretær Philip Jennings i Uni Global Union at avskjedigelsen skyldes Wongs rolle. Ledelsen hevder det er en personalsak, skriver VG.
Jennings påpeker at Telenor, etter sju års diskusjon, inngikk en global avtale med UNI i 2013. Den globale avtalen forplikter at partene følger grunnleggende arbeidstakerrettigheter. Jennings mener at Telenor i denne saken har brutt den globale avtalen og en ILO-konvensjon 87. 
Og fordi Jennings ikke når fram i dialog med Telenor, har han skrevet brev til næringsminister Monica Mærland. I rollen som næringsminister representerer hun Telenors største eier. Mærland viser til at dette er saker som er styrets og ledelsens ansvar, men at hun skal besvare brevet.
Til VG oppfordrer Jennings om at Telenors konsernsjef snur og gjeninnsetter Wong. 
Uni Global Union representerer 20 millioner meldemmer på verdensbasis.