Unge blir fattigere

Publisert: 25.03.14

– innholdet kan være utdatert

De unge er hektet av den økonomiske velstandsøkningen siden årtusenskiftet. For selv om danskene generelt har blitt rikere siden år 2000, har de ekstra kronene kommet de eldste til gode.

Særligt dansker i 60 årene har hatt stigning i sin gjennemsnittlige disponible inntekt. Veksten har vært på over 28 prosent i de seneste 12 årene.

Dette fremgår av en analyse Ugebrevet A4 har foretatt på bakgrund av tall fra Danmarks Statistik.

Les mer her.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.