Unge blir fattigere

Publisert: 25.03.14

– innholdet kan være utdatert

De unge er hektet av den økonomiske velstandsøkningen siden årtusenskiftet. For selv om danskene generelt har blitt rikere siden år 2000, har de ekstra kronene kommet de eldste til gode.

Særligt dansker i 60 årene har hatt stigning i sin gjennemsnittlige disponible inntekt. Veksten har vært på over 28 prosent i de seneste 12 årene.

Dette fremgår av en analyse Ugebrevet A4 har foretatt på bakgrund av tall fra Danmarks Statistik.

Les mer her.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.