Unge blir fattigere

- innholdet kan være utdatert

De unge er hektet av den økonomiske velstandsøkningen siden årtusenskiftet. For selv om danskene generelt har blitt rikere siden år 2000, har de ekstra kronene kommet de eldste til gode.
Særligt dansker i 60 årene har hatt stigning i sin gjennemsnittlige disponible inntekt. Veksten har vært på over 28 prosent i de seneste 12 årene.
Dette fremgår av en analyse Ugebrevet A4 har foretatt på bakgrund av tall fra Danmarks Statistik.
Les mer her.