Ungdoms-ledigheten øker

Publisert: 06.12.12

– innholdet kan være utdatert

Ledighetsratene er vanligvis høyere blant ungdom enn i befolkningen ellers. Det har sammenheng med at ungdom oftest er nykommere på arbeidsmarkedet, har mindre jobberfaring, og at det kan ta tid å få fotfeste i arbeidslivet.

Sårbare i nedgangstider

Ungdom er mer sårbare i nedgangskonjunkturer og i forbindelse med økonomiske kriserFor ungdom forsterkes problemene ved at overgangen fra utdanning til arbeid blir vanskeligere. Unge arbeidssøkere må konkurrere med arbeidssøkere som har mer arbeidserfaring. I en nedgangskonjunktur vil ungdom være blant de første som mister jobbene, også fordi de oftere enn andre har midlertidige arbeidskontrakter.

Les mer på www.arbeidslivet.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.