Ungdoms-ledigheten øker

- innholdet kan være utdatert

Ledighetsratene er vanligvis høyere blant ungdom enn i befolkningen ellers. Det har sammenheng med at ungdom oftest er nykommere på arbeidsmarkedet, har mindre jobberfaring, og at det kan ta tid å få fotfeste i arbeidslivet.

Sårbare i nedgangstider


Ungdom er mer sårbare i nedgangskonjunkturer og i forbindelse med økonomiske kriserFor ungdom forsterkes problemene ved at overgangen fra utdanning til arbeid blir vanskeligere. Unge arbeidssøkere må konkurrere med arbeidssøkere som har mer arbeidserfaring. I en nedgangskonjunktur vil ungdom være blant de første som mister jobbene, også fordi de oftere enn andre har midlertidige arbeidskontrakter.
Les mer på www.arbeidslivet.no.