Ulik praksis i vegvesenet

- innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet er oppgitt over at Statens vegvesen har ulik praksis fra fylke til fylke. Forbundet har regnet ut at elektrikerne til sammen hadde 2,5 millioner kroner til gode etter at arbeidet med Hardangerbrua i Sogn og Fjordane var fullført og 0,5 millioner kroner til gode etter fullført arbeid med Streketunnelen i Møre og Romsdal.

40 kroner under minstelønn


Elektrikerne lå 40 til 45 kroner under den norske minstetariffen. Dermed hadde de ulovlige lønnsavtaler hos det danske selskapet KB Electrotech. De polske elektrikerne som arbeidet for det konkursrammede danske selskapet, fikk til en god ordning for utbetaling av lønnen i Region Vest, men har fått avslag i Region Midt på nøyaktig den samme problemstillingen.
– Den ulike praksisen med oppfølging av loven om offentlige anskaffelser som er fra region til region hos Statens vegvesen, er helt uholdbar sier forbundssekretær Jan Henrik Larsen.
Han påpeker at man ikke kan ha et system der behandlingen og oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår til utenlandske arbeidere er avhengig av velviljen til den enkelte prosjektleder.
– Her må det komme endringer og Regjeringen må klargjøre ovenfor alle sine etater om hvem som har ansvar for å følge opp loven og hvilke følger det vil få om det ikke gjøres, understreker Larsen. 
– Å underbetale utenlandsk arbeidskraft slik at prosjektene går i pluss bør ikke være karrierefremmende, men karrierehemmende. Statens vegvesen må rydde opp i disse forholdene og behandle alle de underbetalte elektrikerne likt, sier forbundssekretær Larsen.

Ny henvendelse


EL & IT Forbundet skal sende en ny henvendelse til Statens vegvesen på vegne av de ni polske elektrikerne.
– Hvis beslutningen opprettholdes, slik at elektrikerne som jobbet i Region Midt blir behandlet annerledes enn elektrikerne på Hardangerbrua, vil vi vurdere å ta ut stevning.
vareveger.no har en sak om dette.