Uenige om sosial dumping

- innholdet kan være utdatert

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken mener regjeringens nye forskrift åpner for mer sosial dumping. Det kom fram i et intervju med Solbakken i Klassekampen.

Forskriften trer i kraft 15. juli: Les regjeringens nye forskrift.

Ørjasæter på banenLektor, forfatter og debattant Elin Ørjasæter kommenterte i Aftenposten at LO i denne saken «misbruker» begrepet sosial dumping. Ørjasæter mener LO ikke forstår forskjellen mellom lønnspress og sosial dumping. 

Ørjasæters forklaring:«Hva vil regelendringen føre til? Jo, at bemanningsforetakene kan velge, enten å lønne etter kundens satser eller etter egen tariffavtale. Dersom tariffavtale er billigst vil de trolig velge det. Det kan føre til lavere lønn for de innleide. Det kalles lønnspress, ikke sosial dumping.»

 Solbakkens banehalvdelLO-nestleder Tor-Arne Solbakken mener Ørjasæters tolkning er total skivebom.  I en kronikk i dagens Aftenposten tilbakeviser han Ørjasæters påstander og mener at hun slår et slag for at utenlandske innleide skal kunne lønnes langt under det de fast ansatte har.

– Sosial dumping er når innleide utenlandske arbeidere blir betalt dårligere enn norske fast ansatte. Her er det snakk om å legalisere et system som er laget for å betale innleide arbeidere 50-70 kroner mindre i timen enn fast ansatte. Det Ørjasæter egentlig slår et slag for, er at utenlandske innleide skal kunne lønnes langt under det de fast ansatte har. Altså sosial dumping, sier Solbakken.