Typisk for konflikter i norsk arbeidsliv

Publisert: 24.06.13

– innholdet kan være utdatert

Mangler systemer

Norsk arbeidsliv er kjennetegnet ved å være uformelt og løser konflikter på uformelle måter. Om konfliktene ikke løses uformelt, kan de komme til å leve sitt eget liv og eskalere til mer alvorlige konflikte.

Store deler av norsk arbeidsliv og virksomheter mangler formelle systemer, som kan ta fatt i og håndtere konfliktene, skriver Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) på sin nettside.

Mangler kunnskap

Norsk arbeidsliv har også en holdning om at konflikter skal løses på lavest mulig nivå. Uansett nivå, bør det være kunnskap om konflikter, konfliktanalyse, konfliktforståelse og konflikthåndtering – og – ikke minst kjenne til lovverket, påpeker Stami.

Konflikter i et regelperspektiv

Arbeidsmiljøloven utløser både rettigheter, plikter og krav hos partene. Arbeidsmiljøloven beskytter likeledes arbeidstaker mot:

  • Uheldige psykiske og fysiske belastninger
  • Krenking av integritet og verdighet
  • Utilbørlig opptreden
  • Trakassering

 
Les mer på nettsiden til Stami.

Rapport og infohefte

I en ny rapport presenteres erfaringene fra Norge i EU-prosjektet Conflictman. Det foreligger også et nytt veiledningshefte om forebygging og oppfølging av konflikter.

Rapport med erfaring fra Norge

Hefte om forebygging og håndtering.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.