Tvist om innleiebestemmelser løst

Publisert: 11.04.14

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet / LO Stat og arbeidgsgiverorganisasjonen Spekter er enige om at innleide skal ha lønns- og arbeidsvilkår fastsatt etter overenskomsten i henhold til del A punkt 4.1.3 Innleie av arbeidstakere fra vikarbyråer.

Det er nå slått fast at innleide skal avlønnes tilsvarende ansatte i samme stillingskategori.
– Det er vi svært fornøyd med, uttaler forbundssekretær Reidunn Wahl.

Forhandlingene ble ført etter hovedavtalens §13.

– Klubben har vist stayerevne og forbundet og LO Stat har fått god bistand fra LOs juridiske avdeling ved advokat Elisabeth Grannes. Dette er en flott inngang til påskeferien, avslutter hun.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.