Tvist om innleiebestemmelser løst

- innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet / LO Stat og arbeidgsgiverorganisasjonen Spekter er enige om at innleide skal ha lønns- og arbeidsvilkår fastsatt etter overenskomsten i henhold til del A punkt 4.1.3 Innleie av arbeidstakere fra vikarbyråer.
Det er nå slått fast at innleide skal avlønnes tilsvarende ansatte i samme stillingskategori.
– Det er vi svært fornøyd med, uttaler forbundssekretær Reidunn Wahl.
Forhandlingene ble ført etter hovedavtalens §13.
– Klubben har vist stayerevne og forbundet og LO Stat har fått god bistand fra LOs juridiske avdeling ved advokat Elisabeth Grannes. Dette er en flott inngang til påskeferien, avslutter hun.