To fra forbundet til UNIs verdenskongress

Publisert: 08.11.10

– innholdet kan være utdatert

De internasjonale utfordringene for fagbevegelsen er større enn tidligere, og da er det viktig å være offensiv og stå sammen bak kravene.

Hovedtema fred

Det er ikke tilfeldig at kongressen avholdes i Nagasaki med hovedtema ”Fred”.

Philip Jennings, UNIs generalsekretær, har sagt at UNI har valgt en by som symboliserer et viktig øyeblikk av menneskehetens historie.

– Som fagforeningskolleger skal vi kjempe for rettferdighet, likhet, fred og frihet, skriver Jennings i invitasjonen til kongressen.

Og det er heller ingen tvil om at den økonomiske krisen som preger store deler av verden, også vil bli et aktuelt tema for debatt.

Ifølge generalsekretæren har krisen blitt en katastrofe for verdens arbeidere, og derfor er det viktigere enn noen gang å stå sammen for å kjempe for rettigheter på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig.

I sin nye strategiske plan kalt “Breaking Through,” har UNI søkelyset på å styrke fagforeninger og organisere flere.

”Breaking Through”- pris

På kongressen deler UNI ut en pris til fagforeninger som organiserer mange, har klart å rekruttere mange nye medlemmer og erobret nye områder i sin sektor.

Prisutdelingen er inspirert av UNIs nye strategiske plan, “Breaking Through”, som blant annet har som mål å bekjempe den globale nedgangen av fagorganiserte.

Stor LO-delegasjon

Norsk LO vil være godt synlig på kongressen. Flere av dem kommer til å bruke talerstolen i Nagasaki. Fra EL & IT Forbundet stiller nestleder Vidar Hennum og forbundssekretær Roar Gundersen. HK stiller med forbundsleder Sture Arntzen, nestleder Peggy Hessen Følsvik og Kjetil Neskvern. I tillegg reiser Ingeborg Sætre fra Postkom og Lise Myrvold, Trond Karlsen, Eva Jenssen og Terje Mikkelsen fra Arbeidsmandsforbundet.

Kvinner, miljø og klima

Den norske delegasjonen har sendt inn forslag som handler om økt kvinneandel i UNI-systemets beslutningsorganer, miljø og klima. LO-delegasjonen kommer også til å bruke mye tid for å overbevise sine fagforeningskolleger om betydningen av å presse sine regjeringer til å ratifisere klasebombeforbudet.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.