Tjenestedirektivet trådt i kraft

Publisert: 05.01.10
(Endret: 10.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Tjenesteloven gjennomfører EUs tjenestedirektiv, som tråde i kraft for alle EØS-land 28. desember. Om lag 80 prosent av all norsk handel skjer med EØS-landene. EØS-landene har i tråd med tjenestedirektivet forenklet sine administrative systemer, og det vil norske bedrifter nyte godt av.

Alle EØS-land skal etablere elektroniske kontaktpunkt. I Norge vil Altinn-portalen videreutvikles til et slikt kontaktpunkt.

Krav om samarbeid mellom myndighetene i EØS-landene vil samtidig gjøre det lettere å kontrollere at bedrifter fra andre land er seriøse, skriver Næringsdepartementet i en pressemelding på egen nettside.

Fagbevegelsen skeptisk

Selv om direktivet i utgangpunktet ikke skal regulere lønns- og arbeidsvilkår, har store deler av fagbevegelsen likevel fryktet at en friere handel med tjenester vil gjøre kampen for å hindre sosial dumping vanskeligere.

Tjenestedirektivet
En av de som mener det er grunn til å være på vakt er Stein Stugu i forskningsstiftelsen De Facto.

– Hvis direktivet virker etter hensikten, vil det gjøre fagbevegelsens kontrolloppgave vanskeligere, uttaler han til FriFagbevegelse.no. 

– Direktivet stiller for eksempel ikke noe krav om at utenlandske tjenesteleverandører må ha en stedlig representant i Norge for å kunne operere på det norske markedet, sier Stugu til FriFagbevegelse.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.