Tiltak mot sosial dumping

Publisert: 11.02.14

– innholdet kan være utdatert

Det nye direktivet utgjør en ny pakke av rettigheter for dme som kommer til EU som sesongarbeidere inntil tre måneder, med mulighet til en forlengelse. Nasjonalstatene kan selv vurdere om at det er mulighet til forlengelse av forholdet.

Juridiske rettigheter

Sesongarbeiderdirektivet vil inneholde en helhetlig juridisk pakke for sesongarbeideren under oppholdet i EU. De vil kunne benytte de samme regler som EU-borgere, særlig på arbeidstid, minimum lønn, permisjon og ferie, samt krav til HMS og tilgang til egnet sted for overnatting.

Gjelder ikke a-trygd og familieytelser

Likebehandlingen med EU-borgere vil også gjelde trygdeordninger tilknyttet sykdom, uførhet, alderspensjon, osv. Arbeidsledighetstrygd og familieytelser er ikke en del av forpliktelsene.

Medlemsstatene vil selv kunne avgjøre hvor mange som kan komme fra tredjeland.

Les mer om direktivet her.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.