Tilsynene styrkes

Publisert: 08.10.12

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet kan dermed gjennomføre flere og bedre tilsyn for å sikre et ryddig arbeidsliv.

Best effekt

Styrkingen skal gi økt og forbedret tilsynsinnsats overfor risikoutsatte næringer og yrker. Det har vist seg at flerårige satsinger, rettet mot risikoutsatte bransjer og tema, har vært best egnet til å oppnå varige arbeidsmiljøforbedringer. Det er begrenset hvor mange av de risikoutsatte virksomhetene Arbeidstilsynet kan nå hvert år, melder departementet i statsbudsjettmelding.

Forbedre sikkerhet på sokkelen

Det er behov for å styrke Petroleumstilsynet for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået på norsk kontinentalsokkel. Flere alvorlige hendelser og nestenulykker, internasjonalt og nasjonalt, viser det store risikopotensialet som er knyttet til petroleumsvirksomheten.

Det er derfor fortsatt behov for økt oppmerksomhet mot HMS-tilstanden i petroleumsvirksomheten.

Tilsynet styrkes derfor økonomisk for å kontrollere og følge opp HMS-forholdene.

Næringen betale mer

Regjeringen mener det er modent for en endring av Petroleumstilsynets finansieringssystem. Prinsippet er at næringen skal betale for tilsynets ugifter til oppfølging overfor virksomhetene opprettholdes.

En slik endring er beregnet til 25 millioner krone.

Forslaget om utforming av nytt gebyr- og sektoravgiftssystem for Petroleumstilsynet har vært på høring med frist 15. september 2012 og det tas sikte på at ny forskrift skal tre i kraft 1. januar 2013.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.