Tilslutning til brev til regjeringen

- innholdet kan være utdatert

Domstolen konkluderte med at byggingen av muren er brudd på FN-pakten, Haagkonvensjonen og Den fjerde Genevekonvensjonen. I tillegg er det brudd på FNs barnekonvensjon, og FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Pålegg ikke fulgt


Domstolen påla både Israel og det internasjonale samfunnet å stanse bruddene på folkeretten ved at arbeidet med muren opphører straks, og at muren blir demontert øyeblikkelig i de okkuperte områdene, inkludert i og rundt Øst-Jerusalem.
Svært lite eller ingenting av dette er fulgt opp.

Mangel av konsekvenser


Når et land bryter internasjonale regler gjennom okkupasjon og brudd på folkeretten og menneskerettighetene, må det få konsekvenser. 

Brev til regjeringen


I den anledning har Palestinakomiteen i Norge og advokatene Kjell Brygfjeld, Harald Stabell, Pål Hadler, Geir Høin, Bent Endresen og Loai Deeb utformet et brev til den norske regjeringen.
EL & IT Forbundet har tilsluttet seg brevet.
Last ned brevet.