Tilrettelegging mot ryggplager

- innholdet kan være utdatert

Studien sammenlignet pasienter som fulgte et tradisjonelt behandlingsopplegg med pasienter som fikk prøve et nytt opplegg som inkluderte en ergoterapeut, fastlege, fysioterapeut og en spesialist på forholdet mellom arbeid og helse.
Pasienter som fikk det tverrfaglige tilbudet hadde betydelig kortere fravær, og de gjennomsnittlige behandlingskostnadene for denne gruppen var lavere.
Et tradisjonelt behandlingsopplegg følger ganske like retningslinjer i Norge og Nederland. Dette består normalt av undersøkelse hos fastlege. Pasienten får informasjon og blir oppfordret til å vende tilbake til jobb og vanlige aktiviteter, på tross av smerter.
Det nye behandlingsopplegget skiller seg ikke bare ut ved å være tverrfaglig, men også ved en nøye vurdering av mulige tekniske, ergonomiske, organisatoriske og individuelle tilpasninger på arbeidsplassen. Samtidig blir det lagt vekt på grundig kommunikasjon og samarbeid med bedriftsledelsen.
Denne artikkelen er basert på en lengre artikkel fra forskning.no. Les hele artikkelen ved å klikke her.