Februar 2022

Tema: Handlingsplan for etterutdanning, veiledning for landsoverenskomstens utdanningsfond, oppfølging av vedtak fra Landstariffkonferansen og pensjon fra første krone.

Handlingsplan – Etterutdanning

Etterutdanningsutvalget har vedtatt en handlingsplan for perioden frem til neste Landstariffkonferanse. Handlingsplanen kan lastes ned nederst på denne siden.

Veiledning for landsoverenskomstens utdanningsfond

Denne veiledningen er beregnet på ansatte/tillitsvalgte i distrikter og fagforeninger som skal hjelpe medlemmer med å søke støtte fra Landsoverenskomstens Utdanningsfond (ELBUS).

Besøk: Veiledning for landsoverenskomstens utdanningsfond.

Oppfølging av vedtak fra Landstariffkonferansen

På Landstariffkonferansen ble det vedtatt et forslag som innebærer at arbeidet med LOK §5 skal kartlegges i både fagforeninger/distrikter og klubber. Fagforeninger/distrikter må selv ha kontakt med sine klubber for å gjennomføre kartleggingen, men Etterutdanningsutvalget vil utvikle spørreskjema både til fagforeninger/distrikter og klubber som kan benyttes. Undersøkelsen vil bli gjennomført i løpet av våren 2022.

Pensjon fra første krone

Det ble innført nye regler for innbetaling til private tjenestepensjonsordninger 1. januar 2022.

De nye reglene innebærer bl.a. at det blir krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone. Videre blir minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene opphevet.
Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år som i folketrygden.

Ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv.
Det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere.

Les mer: Regler om pensjon fra første krone og dag settes i kraft – regjeringen.no

Oppfølging fra fagforening og distrikt

Tariffutvalget oppfordrer alle fagforeninger og distrikter til å starte et arbeid med å kartlegge nivået på tjenestepensjonsordningene blant sine medlemmer. Videre må man hjelpe de tillitsvalgte som arbeider i bedrifter der det ikke er pensjonsinnbetaling fra første krone, slik at tjenestepensjonene blir styrket.

I de bedriftene som har betalt tjenestepensjon fra første krone oppfordres det til å se på mulige forbedringer i pensjonsordningene. Tillitsvalgte må også benytte anledningen til å sikre seg kunnskap om hva som gjelder i sin bedrift. Her må man finne ut hva innbetalingsprosenten er og hva pensjonsgrunnlaget er (hva man regner prosenten av).

Kartlegging av tjenestepensjon

Til høsten vil Tariffutvalget sende ut en undersøkelse der vi ønsker å kartlegge nivået på tjenestepensjonen i den enkelte bedrift.