Tillitsvalgtåret 2019

Dyktige tillitsvalgte og verneombud er vår største medlemsfordel. Deres vilkår og arbeidsforhold er avgjørende for hvordan de får gjort sine oppgaver for å hjelpe våre medlemmer. Vi ønsker et spesielt søkelys på våre tillitsvalgte for at deres vilkår skal styrkes, de skal få anerkjennelse for jobben de gjør og deres oppgaver skal synliggjøres.

Les intervjuer med våre tillitsvalgte:

Intervju med tillitsvalgt – Christoffer

Intervju med tillitsvalgt – Lars Andreas

Intervju med tillitsvalgt – Are

Intervju med tillitsvalgt – Emma

Intervju med tillitsvalgt – Per Olav

Intervju med tillitsvalgt – Kenneth

Intervju med tillitsvalgt – Sabah

Intervju med tillitsvalgt – Anders