Tillitsvalgtåret 2019

Dyktige tillitsvalgte og verneombud er vår største medlemsfordel. Deres vilkår og arbeidsforhold er avgjørende for hvordan de får gjort sine oppgaver for å hjelpe våre medlemmer. Vi ønsker et spesielt søkelys på våre tillitsvalgte for at deres vilkår skal styrkes, de skal få anerkjennelse for jobben de gjør og deres oppgaver skal synliggjøres.

Kontakt

Monica Derbakk
Leder utviklingsavdelingen
Telefon: +47 958 93 423

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.