Tillitsvalgt

Tillitsvalgte møter en rekke ulike problemstillinger i sitt virke i klubb, fagforening eller distrikt. EL og IT Forbundet har nyttige verktøy som kan brukes for de ulike nivåer.

Samleforsikring LO

Forsikringen gjelder faglig virksomhet for LO og alle forbund tilsluttet LO, samt deres...

Del: