Tildelinger til vindkraft

Publisert: 11.05.10

– innholdet kan være utdatert

Anleggene har en samlet årsproduksjon på om lag 325 GWh.

– Økt fornybar energiproduksjon er et viktig mål for regjeringen. Jeg er opptatt av at fornybar energi må bli mer konkurransedyktig. I denne tildelingen ser vi at vi får mer vindkraft for pengene enn tidligere. Ifølge Enova er kostnadene for vindkraft på vei ned. Det er jeg svært glad for, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Tildelinger av støtte til vindkraft skjer etter søknad til Enova. Enova hadde søknadsfrist i sitt vindkraftprogram i 29. januar i år. Enova har vurdert prosjektene og gir støtte basert på objektive kriterier. De prosjektene som gir mest energi for støttemidlene prioriteres.

Enova er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet og er regjeringens viktigste verktøy i satsingen på en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova tar selv beslutning i enkeltsaker. Olje- energidepartementet deltar ikke i behandlingen av enkeltsaker og er ikke klageinstans for beslutninger fattet av Enova.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.