Tidspress og presisjonskrav gir smerter

Publisert: 18.02.10

– innholdet kan være utdatert

Smertene kan oppstå i løpet av relativt kort tid hos personer både med og uten kroniske nakke- og skuldersmerter. Forskningen viser også at smerteutviklingen kan være relatert til blodsirkulasjonen lokalt i skuldermuskulaturen, og ikke til muskelaktiveringen som man tidligere har antatt som årsaksfaktor.

Arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser i nakke og skulder er svært vanlig. Ved arbeid med høye statiske belastninger kan manglende blodtilførsel og energikrise i musklene gi forklaring til smerteutviklingen. Men, nakke-/og skulderplager forekommer ofte ved arbeid som involverer svært lave muskelaktiveringsnivåer i skuldermuskulaturen, som for eksempel arbeid hvor repeterte bevegelser inngår eller ved arbeid med pc.

Tradisjonelt har det vært hevdet at smerteutviklingen ved slikt lavgradig muskelarbeid kommer som følge av vedvarende muskelfiberaktivitet som leder til energikrise og dermed smerte.

Les mer om dette på hjemmesida til STAMI.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.