Tidenes største kontrakt

Publisert: 13.02.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Skarp konkurranse

Nexans største kontrakt har en verdi på en halv milliard euro, som tilsvarer rundt 4,3 milliarder norske kroner. Ifølge Statnett er kontrakten den største på undersjøisk kabel i verden. Den har en samlet lengde på mer enn 700 km, og skal gå langs kysten av Norge og Danmark.

– Det var flere selskaper som konkurrerte om kontrakten. Det er gledelig at det eneste norske selskapet som deltok i anbudet vant kontrakten. Det er all grunn til å gratulere Nexans, sier forbundsleder i EL & IT Forbundet Hans O. Felix.

Skaper arbeidsplasser

Det vil ikke få en umiddelbar effekt for de permitterte i Nexans, men ved produksjonsstart i 2016 vil selskapet ha behov for å sysselsette flere.

– Kontrakten viser også at bransjen skaper arbeidsplasser. Dette har ikke kommet godt nok fram i debatten om kraftutveksling.

Du kan lese mer om kontrakten på Nexans hjemmeside.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.