Telenorforhandlingene i havn

- innholdet kan være utdatert

Partene ble enige om et forhandlingsresultat i dag tidlig, rundt klokken 5.
– Forhandlingene tok lang tid, men resultatet ble bra, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Stor spennvidde


Temaene som behandles i protokollen fra forhandlingene spenner vidt.
Et nytt avsnitt heter ”Utsetting av arbeidsoppgaver til utlandet”. Blir det i tariffperioden planlagt utsetting av arbeid til utlandet som til vanlig utføres i bedriften i Norge, skal bedriften så tidlig som mulig innlede drøftinger med de tillitsvalgte. Andre løsningsalternativer og eventuelle mulige tiltak for fortsatt beskjeftigelse i bedriften skal være del av drøftingene.
Det ble en ny bestemmelse vedrørende arbeid alene på nattevakt.
Under innleieparagrafen står det nå ”Der egenbemanning ikke er tilstrekkelig, skal det drøftes ulike tiltak – herunder muligheten for å øke antallet egne ansatte.”
Det er tatt inn et avsnitt fra frontfaget om fagopplæring og et om arbeidsinnvandrere, at de må få styrket sine grunnleggende ferdigheter i språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.
Partene har diskutert forhold for arbeidstakere i virksomheter dekket av overenskomsten som tar arbeid på expat-vilkår i et utenlandsk Telenorselskap. Partene vil ta initiativ for å søke å sikre AFP for denne gruppen ansatte.

Personvern i arbeidslivet


– Den digitale teknologien gir utfordringer for personvern i arbeidslivet, derfor er vi veldig fornøyde med at vi har fått til noe om dette i protokollen, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.
Det er en målsetting for partene å øke kunnskapen om personvernlovgivningen. De lokale partene vil derfor i fellesskap søke å iverksette hensiktsmessige tiltak.
Partene har også diskutert sertifisering og individuelle målinger hvor personer utenfor bedriften er aktiv part. Partene er enige om at partene i bedriften Telenor Norge AS skal avholde nye drøftinger.
Partene har også diskutert arbeidstakeres deltakelse i frivillige ettersøknings- og redningsaksjoner. – Her henger vi oss på protokollmerknaden i LOK.
Det generelle tillegget ble som frontfaget. 

Uravstemning 


Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme JA til forhandlingsresultatet mot en stemme.
Partene har satt avstemningsfristen til 2. juni kl. 12.00.